Ta strona używa cookies w celu poprawnego jej funkcjonowania oraz analizy statystyk. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Pamiętaj, że zawsze możesz te ustawienia zmienić, wyłączając obsługę cookies w swojej przeglądarce.
wtorek, 23 kwietnia 2019, imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Serwisy:

 

REKLAMA
reklama
FPP: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstw osób fizycznych to wsparcie wolności gospodarczej
dodano: 2017-09-06
powrót »

Zmiana w legislacji korzystna dla polskiego biznesu


Oczekiwana przez środowisko biznesowe ustawa o zarządzie sukcesyjnym – jeden z elementów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i część pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” – to krok w stronę systematyzacji przepisów i ułatwienie dla wielu przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Według danych GUS zarejestrowanych jest ok. 2 mln mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 3,7 mln osób[1] – stanowi to niebagatelną część polskiej gospodarki.

 

Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że możliwość powołania zarządu sukcesyjnego wybranego przez samego przedsiębiorcę lub jego spadkobierców to szansa na zachowanie ciągłości funkcjonowania firm, a także zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym według ministerstwa ma zostać przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów i rządu jeszcze na jesieni 2017 r. – po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych w procesie konsultacji publicznych. W celu ułatwienia kontynuacji działalności firmy po śmierci właściciela niezbędna jest międzyresortowa współpraca i kompleksowa nowelizacja kilkudziesięciu ustaw. Podczas tworzenia kompleksowej infrastruktury prawnej, która umożliwi zachowanie funkcjonowania istniejących firm, należy rozpatrywać prawa spadkobierców, bezpieczeństwo, pewność obrotu, prawa kontrahentów, osób trzecich, a także sytuację pracowników i bezpieczeństwo podatkowe.


„Uregulowanie zasad zarządzania firmą osoby fizycznej po śmierci właściciela jest niezbędne do rozwiązania coraz bardziej powszechnego problemu w obliczu niezaprzeczalnego starzenia się społeczeństwa. Obecnie brak jest możliwości kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, co wiąże się z utrudnieniami dla spadkobierców oraz pracowników zatrudnionych w mikrofirmach. Do efektywnego wypracowania nowego porządku prawnego odnośnie sukcesji niezbędne są kompleksowe zmiany w zakresie prawa cywilnego, handlowego, a także prawa administracyjnego i podatkowego. Nowe przepisy powinny być jak najbardziej przejrzyste i elastyczne – kluczowe jest odformalizowanie kontynuacji prowadzenia działalności. Przyjęcie uregulowań ułatwiających sukcesję przedsiębiorstw osób fizycznych jest w opinii FPP wyrazem poszanowania dla wyboru formy prawnej przyjętej przez właściciela, a więc niewątpliwie wzmacnia sferę wolności gospodarczej” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Istotą regulacji powinno być skupienie się na kilku aspektach prawnych i ekonomicznych sytuacji przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, w szczególności dotyczących:

1)         zachowania przedsiębiorstwa jako całości składników wymienionych w art. 551 Kodeksu cywilnego (Kc)

2)         zapewnienia ciągłości zarządu przedsiębiorstwem od chwili śmierci do (najpóźniej) działu spadku

3)         utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa jako identyfikowalnego bytu na rynku, oraz w relacjach z władzami publicznymi

4)         zapewnienia ciągłości umów handlowych zawartych przez zmarłego

5)         kontynuacji stosunków pracy

6)         utrzymania uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych potrzebnych do wykonywana działalności

7)         możliwie płynnego kontytuowania rozliczeń podatkowych

 

Ministerstwo Rozwoju w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i pakietu „100 zmian dla firm” planuje wdrożenie – obok sukcesji firm jednoosobowych – nowych rozwiązań w obszarach, które są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in.:

  • nową Konstytucję Biznesu, czyli ustawę, która całościowo będzie regulować zasady prowadzenia biznesu w Polsce (zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej)
  • rozwiązania ułatwiające założenie i prowadzenie własnego biznesu
  • narzędzia ułatwiające firmom skuteczne dochodzenie wierzytelności
  • likwidacja zbędnych koncesji i zezwoleń

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w obrębie której powstają kolejne rozwiązania służące poprawie sytuacji m.in. polskich przedsiębiorców – w tym zapisy o sukcesji firm – określana jest jako najważniejszy dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Nowy model, którego celem jest „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”, kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania. Plan przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju jest zestawem narzędzi dynamizujących rozwój Polski. Zawiera diagnozę sytuacji, kierunkuje działania rządu na najbliższych kilkanaście lat i wskazuje konkretne zadania.Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl[1] Główny Urząd Statystyczny, "Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r." http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/21/3/1/dzialalnosc_przedsiebiorstw_o_liczbie_pracujacych_do_9_osob_w_2015.pdfpowrót »
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

 

REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama

REKLAMA
reklama
© forumfirm.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone ! Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Informacje o Cookies.