Ta strona używa cookies w celu poprawnego jej funkcjonowania oraz analizy statystyk. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Pamiętaj, że zawsze możesz te ustawienia zmienić, wyłączając obsługę cookies w swojej przeglądarce.
niedziela, 16 grudnia 2018, imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Serwisy:

 

Uruchomienie naboru do poddziałania 2.3.3 POIR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
dodano: 2018-02-06
powrót »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W terminie od 27 lutego br. do 26 lipca br. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów.


Poddziałanie skierowane jest do klastrów, którym w wyniku procedury selekcji nadano status Krajowego Klastra Kluczowego. Obecnie 16 klastrów uzyskało taki status (więcej na ten temat http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp).

 

Celem Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych POIR jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ich strukturach. W ramach poddziałania 2.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

 

O dofinansowanie można ubiegać się koordynator Krajowego Klastra Kluczowego oraz jego członkowie. W ramach wydatków kwalifikowalnych dla koordynatora wnioskodawca może starać się o dofinasowanie kosztów wynagrodzeń personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu oraz kosztów administracyjnych, w tym kosztów ogólnych dotyczących usług w zakresie: aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, marketingu klastra, zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów
i konferencji.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra można zaliczyć koszty: wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w targach, dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej; usługi doradczej i szkoleniowej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; podróży służbowych pracowników, transportu i ubezpieczenia osób, rezerwacji miejsca wystawowego na targach oraz innych kosztów około targowych. Dofinansowanie można otrzymać także na udział w seminariach, kongresach i konferencjach oraz organizację pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

 

 

Alokacja przeznaczona na obecny nabór wynosi 40 mln zł, przy czym na dofinansowanie mogą liczyć projekty o wartości od 500 tys. do 10 mln zł.  Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów wynosi od 50% do 80 % w zależności od rodzaju wybranej pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W ramach nowego naboru wprowadzono zmiany, których celem jest uelastycznienie poddziałania 2.3.3 POIR i jeszcze większe dopasowanie go do potrzeb klastrów. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na odejście od potrzeby wskazywania we wniosku o dofinansowanie konkretnych przedsiębiorstw - członków klastra, a tym samym ich udziału we wkładzie własnym we wniosku o dofinansowanie. Wymóg związany ze wskazaniem podmiotów realizujących projekt został utrzymany na poziomie załącznika do wniosku o dofinansowanie. Wprowadzona zmiana ma na celu zwiększenie możliwości wymiany podmiotów realizujących projekty tak, aby lepiej dopasować skład podmiotów realizujących projekt do potrzeb rynku i ryzyka biznesowego. W ramach nowego naboru podniesiono maksymalną wartość projektu z 6 mln zł do 10 mln zł, co w chwili obecnej pozwala na zwiększenie grupy podmiotów uczestniczących w realizacji projektów, a tym samym większą aktywizację klastra. Z 24 do 36 miesięcy wydłużono okres realizacji projektu. Usunięto ograniczenie dotyczące liczby składanych wniosków w naborze przez jednego koordynatora klastra. Celem tych zabiegów jest zwiększenie liczby składanych wniosków przez Krajowe Klastry Kluczowe oraz poszerzenie oddziaływania poddziałania 2.3.3 POIR na rozwój przedsiębiorstw działających w Krajowych Klastrach Kluczowych. Wnioskodawcy mogą także liczyć na szybszą weryfikację złożonych wniosków z uwagi zmianę systemu oceny z dwuetapowego na jednoetapowy oraz rezygnację z potrzeby przedstawiania oświadczenia potwierdzającego założenie wniosku o dofinansowanie.

 

***

Dotychczas w ramach wszystkich naborów dla poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych POIR podpisano 10 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 31,5 mln zł.

 

***

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej https://poir.parp.gov.pl/konkurs-nr-3-2018/umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych-konkurs-nr-3-2018.

Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202. powrót »
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

 

REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama
REKLAMA
reklama

© forumfirm.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone ! Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Informacje o Cookies.